Asukastoiminta

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tarjoaa asukkaille päätäntävaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Asukastoiminta käynnistetään asukaskokouksella, jonne kaikki talon asukkaat ovat tervetulleita.

Asukastoiminta on sekä asukkaiden keskinäistä että asukkaiden ja taloyhtiön välistä yhteistyötä. Asukastoiminnan tavoitteena on edistää kodikkuutta, kiinteistön toimivuutta, yhdessä tekemistä ja yhteisiä asumisen pelisääntöjä. Asukastoimintaa ohjaavia arvoja ovat asukkaiden keskinäinen tasa-arvo, yhteisvastuu, vaikuttaminen ja turvallisuus. Asukastoiminta tuottaa yhteisen tekemisen kautta tutumpia naapureita, yhteishenkeä, siistimpää pihapiiriä, kiinteistön parempaa kuntoa ja vuokrattavuutta.

Käytännössä asukastoiminta on naapureihin tutustumista, keskustelua ja yhteisiä asukaskokouksessa tehtyjä päätöksiä - esim. kiinteistöä koskevista kehittämisehdotuksista, yhteisistä asumisen pelisäännöistä, asukkaiden ja taloyhtiön keskinäisistä yhteistyömahdollisuuksista ja yhteisten asukastapahtumien järjestämisestä (esim. kevättalkoot, grilli-illat, yhteiset nikkaroinnit ja kukkaistutukset, laskiaisriehat jne.). Hyvällä yhteishengellä asukkaat luovat vetovoimaisen ja viihtyisän vuokrakohteen, joka hyvähenkisyydellään markkinoi itselleen uusia, samanhenkisiä naapureita!

Lämpimästi tervetuloa mukaan asukastoimintaan!